Hjälp oss att hjälpa 

Stiftelsen har nu 90-konto och är godkänd som Gåvomottagare av Skatteverket. Stiftelsen stå under tillsyn av Svensak Insamlingskontroll.

Vårt problem är nu att vi har svårt att få pengarna att räcka till allt – trots att vi har extremt låga administrativa kostnader och att vårt arbete sker ideellt. Vi vädjar nu till dig att stödja oss  genom att sätta in pengar på något av dessa sätt: 

  • Bankgiro: 900-3310 
  •  Swish: 123 900 3310

Du ska veta att varenda krona kommer till stor nytta. Vill du ge en extra gåva till de jordbävningsdrabbade märker du din inbetalning med ”Naturkatastrof”.

 

Skänk aktieutdelning - och sänk din skatt

Aktieutdelning kan skänkas skattefritt till en skattefri stiftelse som Soptippen från såväl börsnoterade bolag som privata fåmansföretag. Det är det mest effektiva sättet att donera pengar. Reglerna om att få skatteavdrag för privata gåvor till välgörenhet har däremot tagits bort.

Ekonomijournalist Anders Andersson, som ingår i Soptippens styrelse, förklarar här hur du kan göra i instruktionsfilmen ovan.

" Att på det här sättet skänka pengar och samtidigt sänka skatten är det bästa sättet att ge hjälp till välgörenhetorganisationer", menar han.

Skänk utdelning från börsbolag - och du slipper 30-procentig skatt

Skänker du din aktieutdelning till Stiftelsen Soptippen behöver du inte betala utdelningsskatt på 30 procent. Om du får 10 000 kr i aktieutdelning från börsnoterade aktier får du 7 000 kronor kvar efter skatt. De pengarna kan du skänka till  välgörenhet. Men om du gör så här blir din gåva 3 000 kronor högre:

  1.  Bestäm hur mycket du av din förväntade utdelning du ska skänka och från vilka aktier utdellningen ska tas. Meddela detta till den bank eller nätmäklare där aktierna finns minst en vecka före bolagstämman i det utdelande bolaget. Detta kan ofta göras över nätet. Om du har VP-konto (värdepapperskonto) använder du blanketten "Anmälan om Rättighetshavare" Signera den  och fyll i namn och personnummer. 
  2. I båda fallen anger du vilka aktier det gäller. Stiftelsen Soptippen anges som mottagare ("rättighetsinnehavare") till din utdelning. Organisationsnummer: 857206-4247. Rättighetshavare/Gåvomottagare: Ulla-Brita Palm Insamlingsstiftelsen Soptippen. Daltorpsgatan 13, 412 73 Göteborg. Bankgiro: 900-3310.
  3. Informerar oss om din gåva i ett mail till info@stiftelsensoptippen.se. Du får då vårt nyhetsbrev med info om hur din gåva använts.

Så här skänker du aktieutdelning från fåmansbolag

1. Bestäm före bolagsstämman hur stor utdelning du vill skänka. Du kan skänka hur stort  belopp som helst till en skattebefriad organisation. Beloppets storlek drar inte ned det maxbelopp som en fåmansföretagare kan ta ut med låg skatt. I protokollet från bolagsstämman ska anges hur stort belopp som ska ges bort och vilken som ska ha pengarna.

2. Upprätta ett gåvobrev med  Ulla-Brita Palm Insamlingsstiftelsen Soptippen som gåvomottagare. I detta ska  framgå vilka aktier det gäller och hur stort beloppet är. Här är förslag till gåvobrev.

3. Följande uppgifter skall framgå av gåvobrevet: Rättighetshavare/Gåvomottagare: Ulla-Brita Palm Insamlingsstiftelsen Soptippen. Organisationsnummer 857206-4247.Utdelningsadress: Daltorpsgatan 13, 412 73 Göteborg. Skicka den tillsammans med en aktieutdelningskupong för Stiftelsen Soptippen till  Daltorpsgatan 13, 412 73 Göteborg.

4. Sätt sedan in pengarna på bankgiro 900-3310. När pengarna kommit fram kvitterar Soptippens firmatecknare aktiieutdelningskupongen  och returnerar den. Kupongen blir sedan en verifikation i bolagets bokföring.