Hälsningar från de fattiga barnen

Quito i juni 2016

Jag är just nu på stiftelsen  Soptippens center i Quito. Jag är här i ett par månader om året  för att driva vår verksamhet och kontrollera att insamlade pengar  gör största möjliga nytta. För mig är det en stor glädje att se den tacksamhet som jag ständigt möter från de fattiga barnen, deras föräldrar och de tonårsflickor som vi utbildar på vår syskola.

Efter jordbävningen i april är situationen i år alldeles speciell. Jordbävningen krävde 700 människoliv och gjorde 29 000 hemlösa. Lyckligtvis klarade sig familjerna som vi hjälper, och inte heller vår anläggning fick några skador. Vi koncentrerade oss i stället på att hjälpa de drabbade. För pengar som vi samlade in speciellt för jordbävningen köpte vi in tyger och annat material.  Syskolans elever tillverkade sedan tält, lakan och filtar som blev välkomna gåvor till de många hemlösa.

Jag har träffat volontären Alejandro från Karlskrona som engagerat sig för jordbävningens offer, bland annat för att reparera en skadad förskola. Den som vill stödja hans arbete kan göra det genom oss. Ange då ”Naturkatastrof” i samband med betalningen.

Men vår ordinarie verksamhet är också i stort behov av pengar nu när vi stödjer dubbelt så många fattiga barn som tidigare. Kostnaden för vår drift stiger på grund av prisstegringar och att Ecuadors valuta stigit. Ecuadors ekonomi har försämrats ordentligt med ökad arbetslöshet och sjunkande oljepriser.

Men jag kan rapportera att pengar som skänks används mycket effektivt utan onödiga kostnader. Vår personal sköter sig bra. Jag vet det, eftersom jag har ständig kontroll antingen genom att vara på plats eller genom regelbundna medarbetarsamtal via Skype.

Med vänliga sommarhälsningar från mig och alla tacksamma barn och vuxna på centret

 Mariana Lundaby, ordförande, Insamlingsstiftelsen Soptippen

Här har jag samlad de tacksamma flickorna på syskoalan som går igenom utbildningen där och är redo att bli egna företagare eller ta jobb på syfabbrikerna i Quito.