Detta är Stiftelsen Soptippen

Allt sedan stiftelsens start 1991 har dess verksamhet successivt utökats. Det började med insamling av kläder och pengar för att hjälpa de kvinnor och barn som lever på och av soptippen utanför Quito.

Ganska snart började Ulla Brita Palm förverkliga sin vision om hjälp till självhjälp. För att lyckas måste det dock finnas grundförutsättningar. Det första hon började med var därför att hjälpa barnen. Hon lät bygga ett barndaghem för 100 barn. I dag finansierara stiftelsen verksamhten för ytterligare 120 barn utanför stiftelsens  center. På detta center finns också en syskola och ett hälsoklinik. Mer om det här.

Stiftelsen stadgar
Stagarna säger att stiftelsen ska hjälpa fattiga människor i Ecuador, bland annat för de människor som lever vid en soptipp utanför Quito. Vi ska hjälpa  dessa människor och andra fattiga indianer till en drägligare
tillvaro. Visionen är:

  • Att alla skall få äta sig mätta.
  • Att alla skall få skolutbildning.
  • Att alla skall få läkarvård.
  • Att alla kvinnor skall få ett större värde.

Se här vilka som sitter i styrelsen och hur du får kontakt med Stiftelsen  Soptippen.

 

Så samlas pengarna in

Insamlade medel  skänks huvudsakligen av privatpersoner, företag  och organisationer direkt till stiftelsen eller via kollekt i kyrkliga samfund. De kommer också ifrån olika insamlingar eller som gåvor från andra ideella organisationer. Ofta sker insamlingarna genom att Ulla Brita Palm och Mariana Lundaby berättar om verksamheten vid träffar hos olika församlingar.

Under årens lopp har mer än 800 svenskar donerat pengar till stiftelsen. De informeras i nyhetsbrevv om hur pengarna används.

Ett par second-handbutiker stöder verksamheten med månatliga bidrag. Stiftelsen har dessutom sökt och erhållit stöd från några större hjälporganisationer. I Göteborg har stiftelsen också vid två  tillfällen 2015 haft insamlingsevent med bl a den välkände inspiratören och föreläsaren Christer Olsson. 

Totalt har stiftelsen samlat in mellan  600 000 och 850 000 kronor per år, som gått direkt till verksamheten i Ecuador. Allt arbete i  stiftelsen sker iddellt och styrelsen har inga arvoden. Endast direkt kostnader i samband med Mariana Lundabys resor till Quito ersätts. De administrativa kostnaderna är mindre än 10 procent av vad som samlas in.

Verksamheten i Ecuador är registrerad hos myndigheten i landet sedan 2009. Nya krav från lokala
myndigheter i Quito och ändrade lagar som plötsligt genomförs ställer oss ständigt inför nya prövningar.

Detta vill vi

  • Sprida information om stiftelsens verksamhet och därigenom nå människor, organisationer, företag, etc som är intresserade av att stödja stiftelsen aktiviteter i Ecuador.
  • Förvalta insamlade medel på ett säkert sätt tills de används i verksamheten i Ecuador. 
  • Att genom insatser på plats i Ecuador verka för att verksamheten där utvecklas.
  • Att övervaka och kontrollera att verksamheten i Ecuador uppfyller kraven i stiftelsens stadgar, lokala myndigheters krav respektive de krav som ställs på stiftelsens verksamhet från Svenska myndigheter och intressorganisationer.

Personalen  på centret

Här är en del av vår duktiga personal som jobbar på barndaghemmet, hälsokliniken och syskolan på centret i Quito.